Therapie


Elke persoon kan rekenen op een individuele aanpak. Symptomen vinden hun plaats in een algemeen beeld dat uitgaat van de verbondenheid van het locomotorisch apparaat en de psyche.

Naargelang van de behoeften van de patiënt, doen de GDS-therapeuten een beroep op een lichamelijke en/of op een psycho-korporele techniek.

De kinesitherapie biedt zoveel mogelijkheden dat ze rekening kan houden met de eigenheid van elke patiënt.

Massage- en reflextechnieken, rek- en stimuleringsmethodes kunnen de spierspanningen op elkaar afstemmen. Voorts helpt osteo-articulaire modellering de patiënt zijn vrijheid van bewegen terug te vinden.

De leidraad van de GDS-methode bevat een psycho-korporele dimensie om de heelheid van de persoon te realiseren, ongeacht of het om een kind of een volwassene gaat. Door op het lichaam in te werken slaagt ze erin een door het verleden aangetaste constructie te herstellen en te versterken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het concrete ervaren van situaties, die in het verleden op een onvolledige wijze werden beleefd en verwerkt.
De methode hecht veel belang aan de bewustwording van het lichaam, meer bepaald van het skelet , alsook aan het aanleren van de correcte beweging, want deze leiden tot een optimaal gebruik van het lichaam.

 

Toepassingsgebied van de GDS-methode

1 – Therapeutisch

De GDS-methode gaat uit van de aanleg en spoort de oorsprong op van tal van pathologieën die ondergebracht worden onder de noemer van reumatische aandoeningen (artrose, cervicalgie, dorsalgie, lumbalgie, sciatalgie, …).

In het kader van de orthopedie komen houdingsafwijkingen van de wervelkolom (overmatige lordose of cyfose en scoliose) in aanmerking, temeer omdat een alomvattende aanpak rekening houdt met tal van parameters die afwijkingen kenmerken.

Ook reikt ze doelmatige en duurzame oplossingen aan bij de behandeling van afwijkingen van de onderste ledematen (coxartrose, pijn aan en afwijkende houdingen van knieën en voeten…) en tevens van de bovenste ledematen (peri-artritis scapulo humeralis, tennis elleboog, metacarpaal syndroom,…).Ook bij breuken, verstuikingen en verrekkingen kan zij de gevolgen verzorgen.

Zij heeft tevens haar nut bewezen bij de behandeling van de locomotorische gevolgen van neurologische aandoeningen.

Tot slot behoren nog tot haar werkgebied de perinatale begeleiding en de begeleiding van kinderen en adolescenten die lichamelijke of gedragsproblemen vertonen.

2 – Preventief

Door het lichaamsbewustzijn te bevorderen, verbetert de methode de verwerking van spierpijn die ontstaat door beroepsgebonden handelingen en door stress. Zodoende voorkomt ze vroegtijdige slijtage van de gewrichten.

Als onderhoudsmethode reikt ze technieken aan om terugval en nieuwe dysfuncties te voorkomen. Ze brengt tot slot de patiënt tot een ruimere autonomie ongeacht zijn leeftijd.